Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE Z RADY RODZICÓW

Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Przedmiot  i poziom Termin zajęć   X   XI  XII    I    II   III   IV      
 1.

Danuta Bielecka     

historia  kl. IIIa / 1g./ środa 8 lekcja   4   4   3   2    4   4   3       
 2. Aleksandra Stasiak            biologia kl. IIIb /1g./ środa 8, 9 lekcja co dwa tygodnie   4   4   3   2   4   4   3       
 3. Anna Małecka  matematyka  kl. IIIae /1g./ piątek 8 lekcja   4   4   3   2   4   4   3       
 4. Iwona Liszkiewicz informatyka kl. IIIc / 1g./  środa 8 lekcja     4   4   3   2   4   4   3         
 5. Mirosław Nowakowski  matematyka kl. IIIbd / 1g./ czwartek 1 lekcja  4  4  3  2  4  4  3       
 6. Jadwiga Mika Kapusta Biologia kl. IIIe /1g/ czwartek 8 lekcja  4  4  3  2  4  4  3

 Razem – 6 godzin tygodniowo / do 28.IV. 2017r./  

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 

Lp Imię i nazwisko nauczyciela Przedmiot i poziom Termin zajęć X XI XII I II III IV V VI
 1. Cezary Irek     matematyka kl. III c / 1g./ poniedziałek
8 lekcja
 4  4  3  2  4   4  3  -  -
 2. Elżbieta Nadolska  Geografia III d  /1g./ środa 
1 lekcja
 4  4  3  2  4   4 3  -  -
 3. Cezary Irek matematyka kl. I - wyrównawcze  /1g./ środa
8 lekcja
 4  4  3  2  4   4 3  4  2
 4. Elżbieta Żemła  zajęcia sportowe  wtorek 9 lekcja  -  4  3  2  4  4 3  -  -
 5. Mirosław Nowakowski  fizyka kl. IIIc/ /1g./ czwartek 7 lekcja 4 4  3 2  4  4 3  -  -
 6. Krystian Rogalski  koło muzyczne /2g/ środa
17:15 - 18:45
 4  4  3  2  4  4  3   4   2

 Razem – 7 godzin tygodniowo  do 23.VI. 2017r.;  dla klasy III do 28.04.2017r.