Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców gromadzi wpłaty pochodzące od uczniów na własnym koncie bankowym i decyduje o ich wydatkowaniu.

Sponsoruje nagrody dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce:

-pieniężne,

I miejsce 500 zł.

II miejsce 300 zł.

III miejsce 200 zł.

dla każdego poziomu nauczania;

-książkowe

Finansuje zajęcia pozalekcyjne dla maturzystów w wymiarze 6 godz. tygodniowo.

Finansuje zakup sprzętu do szkoły np. ławki, stoliki, krzesła, pomoce naukowe.

Dofinansowuje obóz integracyjny lub studniówkę uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Wpłaty w wysokosci 120 zł.

Zadeklarowaną kwotę pieniężną na Radę Rodziców można wpłacać na podane poniżej konto bankowe lub do Pani Marii Irek od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00 oraz podczas zebrań.

Rada Rodziców
przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim

Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim

nr 62 8011 0008 0000 0035 9355 0001

 

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodniczący: Dorota Szulc

Sekretarz: Iwona Szychowska

Skarbnik: Bogumiła Kapusta

Komisja rewizyjna:

Jacek Piotrowski

Agnieszka Palejko

Magdalena Rybarska

 

 

SKŁAD TRÓJEK KLASOWYCH 2017/2018

Klasa Ia:

Witkowski Mirosław

Rosiak - Szymanek Joanna

Jędrzejewska Katarzyna

 

Klasa Ib:

Kondrakiewicz Agnieszka

Barańska Barbara

Nobis Dorota


Klasa Ic:

Mituniewicz Lidia

Krężlewicz Izabela

Calak Paweł


Klasa Id:

Siwek Agnieszka

Bylińska Anna

Lewczuk Małgorzata


Klasa Ie:

Ryczek Agnieszka

Rak Marta

Ciosek Joanna

 

Klasa IIa:

Kańduła Joanna

Lubelska Wioletta

Kłosowska Anna


Klasa IIb:

Chojnacka Iwona

Sztabnik Andrzej

Porzycki Sylwester

 

Klasa IIc:

Kretkowska Monika

Agatka Magdalena

Choroś Maciej


Klasa IId:

Gadzała Marcin

Grzybowska Iwona

Klonowska Maria


Klasa IIe:

Szopniewska Edyta

Grzybowska Iwona

Szulecka Beata

 

Klasa IIIa:

Kowalski Jacek

Sałaciński Henryk

Kuskowski Marcin


Klasa IIIb:

Piotrowski Jacek

Angielczyk Kinga

Bielecka Agnieszka


Klasa IIIc:

Piórkowska Agnieszka

Palejko Agnieszka


Klasa IIId:

Szurmak Marta

Szymańska Ewa

Dąbrowski Mariusz

 

Klasa IIIe

Powierża Justyna

Szatkowska Krystyna