Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

KALENDARIUM REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. WOJSKA POLSKIEGO
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

DATA

16  marca 2018 r. Powiatowa Giełda Szkół
22 marca 2018 r. godz. 17.00

Dzień Otwarty LO

im. Wojska Polskiego

od 10 maja godz. 10.00

do 18 maja godz. 15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 czerwca od godz. 10.00

do 19 czerwca do godz. 16.00

Kandydaci mogą dokonywać

zmiany wyboru szkoły

od 22 czerwca od godz. 12.00

do 27 czerwca do godz. 16.00

Kandydaci do klasy I składają świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum)

od 10 maja do 06 lipca

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną
06 lipca godz. 12.00

Szkolna Komisja Rekrutacyjno –

- Kwalifikacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

do przyjęcia do oddziałów klasy

pierwszej i listy kandydatów

niezakwalifikowanych do przyjęcia

/ listy alfabetyczne /,

a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

od 06 lipca od godz. 12.00

do 12 lipca do godz. 10.00

Kandydaci umieszczeni na listach

kandydatów zakwalifikowanych

do przyjęcia składają oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, jako potwierdzenie woli przyjęcia do Liceum.

12 lipca godz. 16.00

Podanie list kandydatów

przyjętych do Liceum i kandydatów nieprzyjętych do Liceum /listy

alfabetyczne/.

 

Rekrutacja uzupełniająca

od 13 lipca od godz. 8.00

do 16 lipca do godz. 16.00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.
29 sierpnia godz. 12.00

Szkolna Komisja Rekrutacyjno –

- Kwalifikacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych oraz

kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia / listy alfabetyczne /,

a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

od 29 sierpnia od godz. 12.00

do 30 sierpnia do godz. 16.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
31 sierpnia do godz. 12.00

Ogłoszenie list kandydatów

przyjętych do Liceum
i kandydatów nieprzyjętych
do Liceum /listy 
alfabetyczne/.