Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

 

ZAJĘCIA POZALEKCYNE Z RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

L.p. Przedmiot Termin zajęć Liczba godzin tygodniowo Nauczyciel  X XI XII  I II  III  IV
1. język polski (przygotowanie do matury) klasy II i III Wtorek 8 lekcja 1 Teresa Racka 4g 4g 3g 4g 2g 4g 3g
2. język niemiecki (przygotowanie do matury) Czwartek 7 lekcja 1 Agnieszka Nowakowska 4g 4g 3g 4g 2g 4g 3g
3. Fizyka (poziom rozszerzony) klasa III c Piątek lekcja 1 Mirosław Nowakowski 4g 4g 3g 4g 2g 4g 3g
4. Geografia (poziom rozszerzony) klasy III Czwartek 8 lekcja 1 Elżbieta Nadolska 4g 4g 3g 4g 2g 4g 3g
5. chemia (poziom rozszerzony klasa III b Wtorek  lekcja  1 Marta Fabczak 4g 4g 3g 4g 2g 4g 3g
6. biologia (poziom rozszerzony ) klasa III b wtorek  lekcja 1 Aleksandra Stasiak 4g 4g 3g 4g 2g 4g 3g

 

 

ZAJĘCIA POZALEKCYNE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

L.p. Przedmiot Termin zajęć Liczba godzin tygodniowo Nauczyciel  X XI XII  I II  III  IV V  VI
1. Matematyka (poziom podstawowy) klasa IIIab/I c Wtorek 8 lekcja/ poniedziałek 7 lekcja 1 Anna Małecka 4g 4g 3g 4g 2g 4g 3g 4g 3g
2. informatyka (poziom rozszerzony ) klasa III c piątek 1 i 2 lekcja 2 Iwona Liszkiewicz 4g 4g 3g 4g 2g 4g 3g 4g 3g
3. matematyka – zajęcia wyrównawcze dla klas I Czwartek 1 lekcja  1 Agnieszka Semeniuk Czepczyńska 4g 4g 3g 4g 2g 4g 3g 4g 3g
4. matematyka – zajęcia wyrównawcze dla klas II Poniedziałek 8 lekcja 1 Robert Kotecki 4g 4g 3g 4g 2g 4g 3g 4g 3g
5. Matematyka  (klasy I –SP ) Środa godz. 7.15 1 Robert Kotecki 4g 4g 3g 4g 2g 4g 3g 4g 3g
6. koło zainteresowańmuzycznych Czwartek 15.00 – 16.30  2 Janina Klimiuk Popielak 4g 4g 3g 4g 2g 4g 3g 4g 3g
7. matematyka /poziom rozszerzony/ klasa IIIc Czwartek 2 lekcja 1 Cezary Irek 4g 4g 3g 4g 2g 4g 3g 4g 3g

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

ROK SZKOLNY 2019/2020

L.p. Przedmiot Termin zajęć Liczba godzin tygodniowo Nauczyciel
1. zajęcia rozwijające uzdolnienia – informatyka Czwartek 8 lekcja 1 Iwona Liszkiewicz
2. zajęcia rozwijające uzdolnienia – fizyka Wtorek godz. 7.10 1 Mirosław Nowakowski
3. zajęcia wyrównujące wiedzę – matematyka klasy I środa  godz. 14.10 1 Agnieszka Semeniuk Czepczyńska
4. zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno – społeczne (TUS) Czwartek godz.14.10 1 Janina Klimiuk Popielak
5. zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się – dla całych klas I-III Na zastępstwach za nieobecnych nauczycieli 1 Renata Dyda