Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

 

ZAJĘCIA POZALEKCYNE Z RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Lp. Przedmiot Termin zajęć Liczba godzin tygodniowo Nauczyciel X XI XII I II III IV
1. język polski (poziom rozszerzony) klasy III piątek 8 lekcja 1 Agnieszka Jankowska Stulczewska 4g 4g 3g 4g 3g 4g 3g
2. matematyka (poziom podstawowy) klasy IIIa i IIIb środa 8 lekcja 1 Cezary Irek 4g 4g 3g 4g 3g 4g 3g
3. fizyka (poziom rozszerzony) klasa IIIc piątek 7 lekcja 1 Mirosław Nowakowski 4g 4g 3g 4g 3g 4g 3g
4. geografia (poziom rozszerzony) klasy III poniedziałek  7 lekcja 1

Elżbieta Nadolska

4g 4g  3g 4g 3g 4g 3g
5. chemia (poziom rozszerzony) klasa IIIb środa 8 lekcja 1

Aleksandra Stasiak

4g 4g 3g 4g 3g 4g 3g
6. biologia (poziom rozszerzony) klasy IIIb i IIIe wtorek 9 lekcja 1

Jadwiga Mika Kapusta

4g 4g 3g 4g 3g 4g 3g

 

ZAJĘCIA POZALEKCYNE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Lp. Przedmiot Termin zajęć

Liczba godzin

tygodniowo

Nauczyciel X XI XII I II III IV V VI
1. matematyka (poziom podstawowy) klasa IIIc,d,e czwartek 7 lekcja 1 Anna Małecka 4g 4g 3g 4g 3g 4g 3g 4g 3g
2. informatyka (poziom rozszerzony)  klasa IIIc poniedziałek 8 lekcja 1 Iwona Liszkiewicz 4g 4g 3g 4g 3g 4g 3g 4g 3g
3. matematyka – zajęcia wyrównawcze dla klas I poniedziałek 8 lekcja – co 2 tyg. czwartek 7 lekcja – co 2 tyg. 1 Mirosław Nowakowski 4g 4g 3g 4g 3g 4g 3g 4g 3g
4. matematyka – zajęcia wyrównawcze dla klas II piątek godz. 7.15/ środa 8 lekcja 1 Robert Kotecki 4g 4g 3g 4g 3g 4g 3g 4g 3g
5. historia (poziom rozszerzony) wtorek 8 lekcja 1 Danuta Bielecka 4g 4g 3g 4g 3g 4g 3g 4g 3g
6. koło zainteresowańmuzycznych czwartek 14.00 - 18.00 1 Krystian Rogalski 4g 4g 3g 4g 3g 4g 3g 4g 3g
7. SKS pn. i wtorek godz. 15.55 60 min. Robert  Jankowski   

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2018/2019

Lp. Przedmiot Termin zajęć Liczba godzin tygodniowo Nauczyciel
1.

zajęcia rozwijające uzdolnienia – informatyka

poniedziałek 9 lekcja 1 Iwona Liszkiewicz
2.

zajęcia rozwijające uzdolnienia – fizyka

wtorek godz. 14.05 1 Mirosław Nowakowski
3. zajęcia wyrównujące wiedzę - matematyka piątek godz. 14.05 1 Cezary Irek
4.

*zajęcia rozwijające uzdolnienia – biologia (co 2 tyg.)

* zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (co 2 tyg.)

wtorek godz. 14.05 1 Jadwiga Mika Kapusta
5. zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno – społeczne (TUS) poniedziałek/wtorek 1 Janina Klimiuk Popielak
6. zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się wtorek godz. 8.00 1 Renata Dyda