Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Pragniemy z radością ogłosić, że Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” w 2016 r ponownie wyróżniła naszą szkołę „Brązową Tarczą” w Rankingu Liceów Ogólnokształcących publikowanym przez portal Perspektywy i pokazującym szkoły najlepiej przygotowujące do podjęcia studiów.

Na wysokie miejsce w rankingu złożyły się bardzo wysokie wyniki egzaminów maturalnych. Na poziomie podstawowym jak rozszerzonym ze wszystkich przedmiotów nasi abiturienci otrzymali wyniki dużo wyższe niż w kraju. Dzięki takim wynikom matur nasi absolwenci bez problemu kontynuują naukę na renomowanych uczelniach.

Duży sukces w 2015 r. odnieśli humaniści, którzy najlepiej w całym województwie zdali egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Do tego egzaminu przystąpiło 18 osób, 3 z nich uzyskało 100%, a średnia naszych licealistów z tego egzaminu wyniosła 90,1%.

Gratulujemy naszym uczniom, kadrze nauczycielskiej, pani dyrektor oraz życzymy dalszych sukcesów.

http://www.perspektywy.pl/