Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

W piątek 28 kwietnia 2017 roku miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego – pożegnanie klas maturalnych.

Uroczystość rozpoczęła się wspólnym zaśpiewaniem hymnu narodowego oraz przekazaniem sztandaru z rąk maturzystów, w ręce młodszych kolegów. Następnie rozpoczęła się część oficjalna całej uroczystości. Maturzystom zostało przypomniane, że to spotkanie jest ostatnią okazją do podsumowania ich pracy w ciągu trzech lat nauki. W imieniu całej społeczności uczniowskiej powitano przybyłych gości: Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Dorotę Szulc, Sponsora Nagród w konkursie „Mam talent” Pana Mariusza Dudka, Dyrekcję szkoły - Panią Teresę Popielak oraz Panią Marzenę Kisiel, wszystkich wychowawców i nauczycieli, trzecioklasistów oraz uczniów z klas pierwszych i drugich.

Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Teresa Popielak, kierując kilka ciepłych słów do naszych maturzystów: życząc dobrych wyników na maturze oraz trafnego wyboru dalszej drogi życiowej. W czasie uroczystości zostały rozdane świadectwa z wyróżnieniem, nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w NDM, nagrody pieniężne ufundowane przez Radę Rodziców, nagroda sponsora naszej szkoły Pana Marcina Ozdarskiego, nagrody książkowe oraz dyplomy i nagrody przyznane w konkursach, podziękowania za godne reprezentowanie szkoły i udział w honorowej asyście sztandaru naszego liceum. Następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Dorota Szulc, przedstawicielka klas III – Marta Rybarska oraz nasz Samorząd Uczniowski: Aleksandra Sobczyńska i Piotr Grzyb.  Na ręce przewodniczących klas trzecich zostały wręczone drobne upominki od klas drugich.

Część oficjalna zakończyła się wyprowadzeniem sztandaru. Następnie zaproszono  na bajkową galę.  Została ona poprowadzona przez znane bajkowe postacie: Królewnę Śnieżkę i Myszkę Minnie. Nie zabrakło  także Wróżki z Zasiedmiogórogrodu, Calineczki, Zaczarowanej, Kung Fu Pandy, Kopciuszka, Piotrka z zaczarowanym ołówkiem, Małego Księcia, Macochy, Piotrusia Pana, Śpiącej Królewny oraz Pięknej i Bestii. Każde z nich wręczyło swoją nagrodę w danej kategorii. Zwycięzcy nagród zostali wyłonieni przy pomocy ich rówieśników – trzecioklasistów. Nie można było zapomnieć o wychowawcach klas, którzy włożyli  wielki trud w pomoc swym uczniom w rozwijaniu ich pasji i zainteresowań. Z tego powodu dla nich przygotowano coś szczególnego. Król Julian we własnej osobie ukoronował każdego z wychowawców: Panią Elżbietę Górną, Panią Aleksandrę Stasiak, Panią Marzenę Kisiel, Panią Elżbietę Nadolską, Pana Roberta Jankowskiego.  Tym gestem zostało podkreślone ogromne zaangażowanie wychowawców w przygotowanie swych uczniów do dorosłego życia.

 Cała gala była przeplatana także występami artystycznymi: śpiewem oraz tańcem. Na zakończenie jeszcze raz składano życzenia maturzystom: sukcesów w dorosłym życiu, a przede wszystkim znakomitych wyników na maturze. Ostatnie minuty gali uświetnił taniec tegorocznej maturzystki – Martyny Tośki wraz z Radkiem Angielczykiem. Cała uroczystość zakończenia roku szkolnego dla maturzystów została przygotowana przez klasę II B, pod opieką Pani Agnieszki Nowakowskiej.

Trzecioklasiści pamiętajcie: „Każda sekunda naszego życia jest jedną chwilą w dziejach wszechświata. Chwilą, która się nie powtórzy” – Pablo Casals.

 

 

zdjęcia: Filip Rokicki

 • DSCN2954
 • DSCN2957
 • DSCN2969
 • DSCN2970
 • DSCN2972
 • DSCN2983
 • DSCN2992
 • DSCN3006
 • DSCN3011
 • DSCN3021
 • DSCN3026
 • DSCN3035
 • DSCN3047
 • DSCN3052
 • DSCN3054
 • DSCN3061
 • DSCN3064
 • DSCN3067
 • DSCN3079
 • DSCN3090
 • DSCN3103
 • DSCN3111
 • DSCN3125
 • DSCN3129
 • DSCN3140
 • DSCN3144
 • DSCN3157
 • DSCN3160
 • DSCN3166
 • DSCN3199
 • DSCN3202
 • DSCN3228
 • DSCN3234
 • DSCN3243
 • DSCN3244