Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

 

LO wojska polskiego szkola srednia e learning PPP legionhdk

 

Projekt realizowany przez Klub Honorowych Dawców Krwi Legion www.legionhdk.pl 

przy współfinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Kurs w postaci E-learningu przeznaczony dla szkół średnich ma za zadanie w szybki i zarazem nowoczesny sposób zapoznać młodzież z podstawowymi zasadami Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. E-learning zainstalowany jest jako moduł funkcjonalny na Portalu Legion www.legionhdk.pl.

 

Wykonaj kolejne kroki:

 

 1. Zarejestruj się na Portalu Legion (kliknij w 1-szy banerek) pamiętając by wpisać swoje imię i nazwisko – dane te automatycznie wygenerują się na certyfikacie ukończenia kursu.
 2. Zapisz się na kurs naszej szkoły (kliknij w 2-gi banerek).
 3. Wpisz w kod promocyjny kod szkoły: kursPPP
 4. Rozpocznij kurs, klikając w pierwszą lekcję: „Wsparcie e-learningu”.
  W razie problemów ze znalezieniem kursu pamiętaj o 2-gim banerku, który bezpośrednio na niego kieruje.

rejestracja uczestnika kursu legionhdk

 

kurs ppp lo wojska polskiego legionhdk

Chcąc przejść kurs i otrzymać Certyfikat należy:

 1. Zarejestrować się jako uczestnik kursu.
 2. Rozpocząć kurs wykorzystując kod promocyjny naszej szkoły: kursPPP
 3. Przejść (przejrzeć) wszystkie lekcje w kursie (przejrzeć)!
 4. Ukończyć pozytywnie egzamin końcowy (min 8 na 12 pytań).
 5. Zgłosić się do nauczyciela prowadzącego e-learning tj. pani Iwony Liszkiewicz

CELE E-LEARNINGU:

 1. Nabycie wiedzy teoretycznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 2. Zapoznanie z najbardziej typowymi sytuacjami zagrożenia zdrowia i życia.
 3. Przygotowanie uczniów do ćwiczeń praktycznych z zakresu PPP.
 4. Przygotowanie do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach.
 5. Zwrócenie uwagi na potrzebę posiadania umiejętności w pomocy drugiej osobie.

ZAGADNIENIA E-LEARNINGU:

 1. Ocena bezpieczeństwa
 2. Ocena przytomności
 3. Wezwanie pomocy
 4. Udrożnienie dróg oddechowych
 5. Ocena oddechu
 6. Telefon alarmowy
 7. Postępowanie wg. Stanu poszkodowanego
 8. Pozycja boczna ustalona
 9. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
 10. Defibrylator

WYTYCZNE E-LEARNINGU DLA UCZNIÓW:

 1. Czas nauki E-learning możesz dowolnie czytać, podany czas to jedynie zbliżony okres przeglądu stron. 
 2. Możliwość cofania lekcji W trakcie lekcji możesz dowolnie wybierać kolejność czytania poszczególnych lekcji. 
 3. Wymóg zaliczenia każdej lekcji By ukończyć kurs i być dopuszczonym do egzaminu musisz przejrzeć wszystkie lekcje w kursie. 
 4. Certyfikat e-learningu Elementem finalnym kursu jest certyfikat, który możesz pobrać, wydrukować lub udostępnić. 

WYTYCZNE DO EGZAMINU:

 1. Czas egzaminu Na zaliczenie sprawdzianu Twojej wiedzy jest maksymalnie 3 minuty. 
 2. Możliwość przeglądu W trakcie sprawdzianu jest podgląd na wszystkie pytania egzaminacyjne. 
 3. 75% zalicza egzamin By zakończyć pozytywnie egzamin należy odpowiedzieć poprawnie na 9 z 12 pytań. 
 4. Certyfikat e-learningu Aby otrzymać certyfikat muszą być ukończone wszystkie lekcje i zaliczony egzamin. 
 5. Możliwość poprawy Egzamin można poprawić maksymalnie 3 razy.

mazowsze certyfikat e learning legionu legionhdk