Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

 

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 r.

Wydarzenie Termin Podstawa prawna
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023 r. § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN
z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r. § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

Zakończenie I półrocza

2023/2024

12 stycznia 2024r.
Ferie zimowe 15 – 28 stycznia 2024 r. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)
Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r. § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych                  w klasach IV 26 kwietnia 2024 r. § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)
Egzamin maturalny Od 07.V.2024r. do 25.V.2024r.

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia MEN z 21 grudnia 2016 r. w sprawie

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  maturalnego (Dz.U. poz. 2223) i § 6 pkt 1 rozporządzenia MEiN z 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U.
z 2022 r. poz. 1644)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych                                   w szkołach 21 czerwca 2024 r. § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN
z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)
Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2024r. § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

Data Dzień tygodnia Święto – dzień ustawowo wolny
od pracy
Dzień wolny
w szkole od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
14 października 2023 r. sobota DEN - na podstawie art. 74 KN dzień wolny od zajęć lekcyjnych

--------------------

1 listopada 2023 r. środa Wszystkich Świętych

30 i 31 października (poniedziałek i wtorek)

2 listopada 2023r. (czwartek)

11 listopada 2023 r. sobota Narodowe Święto Niepodległości

--------------------

--------------------

6 stycznia 2024r. sobota Święto Trzech Króli -------------------
1 maja 2024 r. środa 1 Maja – Święto Pracy --------------------
3 maja 2024 r. piątek Święto Konstytucji
3 Maja
2 maja 2024 r. (czwartek)

……………………..

od poniedziałku do czwartku Egzaminy maturalne

7,8,9 maja 2024r. ( wtorek, środa, czwartek ) oraz

13 maja 2024r.                                     ( poniedziałek )

dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych tylko dla uczniów klas I – III.

30 maja 2024 r. czwartek Boże Ciało 31 maja 2024 r. (piątek) – dzień wolny dla uczniów