Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Kalendarium roku szkolnego 2020/2021

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 01.09.2020 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna. 23.12 – 31.12.2020 r.
3. Ferie zimowe. 18.01. - 31.01. 2021 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna. 1.04. - 6.04.2021 r.
5. Zakończenie zajęć w klasach trzecich 30.04.2021 r.
6.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej
- część ustna

- część pisemna

 4.05. - 7.05. 2021 r. cz. pisemna
7. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (w szkołach z 5-dniowym tygodniem pracy.)

- 14.10.2020.
- 02.11.2020 r. 
- 04.01. - 05.01.2021 r.
- 04.06. 2021 r.

8. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 25.06.2021 r.
9. Ferie letnie. 28.06.2021 r. – 31.08.2021 r.