Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Kalendarium roku szkolnego 2019/2020

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 02.09.2019 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna. 23.12 – 31.12.2019 r.
3. Ferie zimowe. 10.02. - 23.02. 2020 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna. 9.04 - 14.04.2020 r.
5. Zakończenie zajęć w klasach (trzecich) programowo wyższych. 24.04.2020 r.
6.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej
- część ustna

- część pisemna

 4.05.2020 r. cz. pisemna
7. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (w szkołach z 5-dniowym tygodniem pracy.)

- 11.10.2019.
- 02.01.2020 r. 
- 03.01.2020 r.
- 12.06. 2020 r.

8. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 26.06.2020 r.
9. Ferie letnie. 27.06.2020 r. – 31.08.2020 r.