Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Kalendarium roku szkolnego 2018/19

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 03.09.2018 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna. 23.12 – 31.12.2018 r.
3. Ferie zimowe. 28.01. - 10.02. 2019 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna. 18.04 - 23.04.2019 r.
5. Zakończenie zajęć w klasach (trzecich) programowo wyższych. 26.04.2019 r.
6.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej
- część ustna

- część pisemna

 6.05.2019 r. cz. pisemna
7. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (w szkołach z 5-dniowym tygodniem pracy.)

- 02.11.2019 r. (pt)
- 02.05. 2019 r. (pt)

8. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 21.06.2019 r.
9. Ferie letnie. 22.06.2019 r. – 31.08.2019 r.