Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Kalendarium roku szkolnego 2022/2023

1.

Rozpoczęcie zajęć

dydaktyczno – wychowawczych.

1 września 2022 r.

/czwartek/

2.

Zimowa przerwa świąteczna.

23 – 31 grudnia 2022 r.

3.

Zakończenie pierwszego półrocza.

13 stycznia 2023 r.

4.

Ferie zimowe.

13 – 26 lutego 2023 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna.

6 – 11 kwietnia 2023 r.

6.

Zakończenie zajęć w klasach IV

28 kwietnia 2023 r.

7.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej

04.05 – 23.05 2023 r.

8.

Dodatkowe dni wolne od zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

14.10.2022 r. /piątek/-

art.74 KN

31.10.2022 r. /poniedziałek/

02.11.2022 r.

/środa/

02.05.2023 r. /wtorek/

09.06.2023 r. /piątek/

Dla uczniów klas I-III

4 – 9 maja 2023 r.

9.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

23 czerwca 2023 r.

10.

Ferie letnie.

24 czerwca –

31 sierpnia 2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.

Rozpoczęcie zajęć

dydaktyczno – wychowawczych.

1 września 2022 r.

/czwartek/

2.

Zimowa przerwa świąteczna.

23 – 31 grudnia 2022 r.

3.

Zakończenie pierwszego półrocza.

13 stycznia 2023 r.

4.

Ferie zimowe.

13 – 26 lutego 2023 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna.

6 – 11 kwietnia 2023 r.

6.

Zakończenie zajęć w klasach IV

28 kwietnia 2023 r.

7.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej

04.05 – 23.05 2023 r.

8.

Dodatkowe dni wolne od zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

14.10.2022 r. /piątek/-

art.74 KN

31.10.2022 r. /poniedziałek/

02.11.2022 r.

/środa/

02.05.2023 r. /wtorek/

09.06.2023 r. /piątek/

Dla uczniów klas I-III

4 – 9 maja 2023 r.

9.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

23 czerwca 2023 r.

10.

Ferie letnie.

24 czerwca –

31 sierpnia 2023 r.