Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

W dniu 18 grudnia 2018r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wzięli udział w kolejnym przedsięwzięciu w ramach projektu:  Szkoła Młodych Patriotów. Tym razem był to konkurs recytatorski. Jego mottem stały się słowa z wiersza Antoniego Słonimskiego:

Ojczyzna moja wolna, wolna…
Więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada.

Zasady uczestnictwa zostały ustalone przez nauczycieli języka polskiego. Uczniowie poznali je w październiku br.

W konkursie mogli brać udział uczniowie z klas I- III naszego LO.

Każdy uczestnik przygotowywał indywidualnie recytację wiersza
lub fragmentu utworu poetyckiego/dramatycznego/epickiego z literatury polskiej, którego tematyka jest zgodna z tematem Konkursu.

Recytację utworu należało  przygotować do 4 grudnia 2018r.

Czas  przeznaczony na recytację nie mógł przekraczać 5 minut.

Oceny dokonało jury złożone z uczniów - przedstawicieli każdej z klas ( po 1 osobie z klasy), zgodnie z następującymi kryteriami:

Dobór repertuaru (tematyka tekstów odpowiadająca tematowi Konkursu, wartości artystyczne tekstów).

 1. Interpretacja tekstu.
 2. Kultura słowa.
 3. Ogólny wyraz artystyczny.
 4. Pamięciowe opanowanie tekstu.

Do udziału w konkursie zgłosiło się siedmioro uczestników z klas I- III. Wybrali następujące utwory poetyckie:

 1. Katarzyna Wierczyńska z kl. Ia, K. Wierzyński, Nocna ojczyzna,
 2. Aleksandra Bożek z kl. Ic; L. Staff, Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą,
 3. Katarzyna Fajfer z kl. IIa; S. Baliński, Kolęda warszawska 1939,
 4. Aleksandra Witkowska z kl. IIa; A. Mickiewicz, Reduta Ordona ( fragment),
 5. Julia Trześniewska z kl. IIa; K. I. Gałczyński, Pieśń o fladze,
 6. Sebastaian Kańduła z kl. IIIa; Z. Herbert, Przesłanie Pana Cogito,
 7. Dominik Rachoń z kl. IIIe; Cz. Milosz, Pieśń niedobrych synów.

Wszyscy uczniowie zaprezentowali wysoki poziom umiejętności recytatorskich.

Do jury zostały wytypowane następujące osoby:

 1. Sandra Lesiak z kl. Ia
 2. Natalia Ślepowrońska z kl. Ic
 3. Mateusz Matuszewski z kl. Id
 4. Agata Bazylewska z kl.Ie
 5. Oliwia Pacholak z kl. IIa
 6. Zuzanna Affek z kl. IIb
 7. Adam Zapolski z kl. IId
 8. Bartosz Czyżewski z kl. IIe
 9. Weronika Kłosowska z kl. IIIa
 10. Paulina Choroś z kl. IIIb
 11. Klaudia Kuczera z kl. IIId
 12. Natalia Mianowska z kl. IIIe

Członkowie jury wybrali spośród swojego grona przewodniczącą – Weronikę Kłosowską z kl. IIIa. Jury wyłoniło zwycięzców konkursu.

I Miejsce zajęła Katarzyna Fajfer,

II Miejsce zajął Dominik Rachoń,

III Miejsce zajął Sebastian Kańduła.

Rozdanie nagród nastąpi w późniejszym terminie.

 

 

Uroczystość prowadziła Weronika Kamińska, uczennica klasy IIa.

Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawowali nauczyciele języka polskiego, uczący w poszczególnych klasach. Oni też pomagali uczniom dokonać wyboru utworów i na zajęciach dodatkowych przygotowywali uczniów do recytacji.

 

 • IMG_5645
 • IMG_5647
 • IMG_5657
 • IMG_5680
 • IMG_5683
 • IMG_5685