Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM


III Spotkanie Partnerów Wielostronnego Projektu Szkół Comenius OSCAY 2012-2014 w Polsce.

W dniach 8-14 czerwca 2013 roku gościliśmy w Liceum Ogólnokształcącym im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim 10 nauczycieli i 19 uczniów z Turcji, Anglii, Niemiec i Litwy w ramach programu Unii Europejskiej: „Uczenie się przez całe życie”, projekt Comenius, który jest finansowany z funduszu Komisji Europejskiej. Z naszej strony opiekę nad gośćmi zapewniło 19 polskich uczniów oraz 5 nauczycieli: p. M. Zmysłowska, p. M Kisiel, p. A. Kowalska, p. P. Ćwiek i p. B. Walas.

Czytaj więcej...


II Spotkanie Partnerskich Szkół Projektu OSCAY w Berlinie

W dniach 24.02-02.03. 2013 r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim , Karolina Kisiel, Monika Dymowska, Alicja Prus, Maciej Jajszczak i Damian Klonowski wraz z nauczycielkami języka angielskiego p. Beatą Walas,

Czytaj więcej...


Zgodnie z harmonogramem działań realizowanego w naszej szkole Programu Comenius, który jest finansowany ze środków uzyskanych z Komisji Europejskiej w ramach programu ”Uczenie się przez całe życie”, pierwsze spotkanie szkół partnerskich miało miejsce u naszych litewskich i rosyjskich przyjaciół.

Czytaj więcej...