Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Nasza szkoła realizuje bardzo ważną misję - jest szkołą szans:

  • szkołą przyjazną dla młodzieży, otwartą na zmiany i potrzeby uczniów
  • zachęcamy do nauki, doradzamy
  • pomagamy uwierzyć w siebie i poznać siebie.

Nasza szkoła daje równe szanse wszystkim uczniom na zdobycie wykształcenia,
na poszerzenie swoich zainteresowań naukowych.
Daje możliwości osiągania sukcesu, sposobność zdobycia średniego wykształcenia, umożliwiającego
w przyszłości studiowanie.

Doceniamy wszystkich uczniów, a szczególnie chętnych i pilnych, samodzielnych,
którzy przykładnie podejmują radosny trud zdobywania wiedzy oraz umiejętności.

Pamiętajmy, że
"Uczymy się dla życia, nie dla szkoły"
(Seneka)