Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

E

 

W NASZEJ SZKOLE ROZPOCZYNAJĄ SIĘ DZIAŁANIA ZWIĄZANE  Z PROJEKTEM    ERASMUS + „DigitAll” TRWAJĄCYM OD 01.01.2022 DO 30.06.2023 – finansowanym w 100% ze środków Unii Europejskiej

Podczas rekrutacji do projektu (od 01.03.2022 do 29.04.2022) wyłoniona zostanie grupa uczniów z klas I - III. Regulamin rekrutacji znajduje się na stronie internetowej szkoły. Informacji udzielają również nauczyciele prowadzący projekt: p. Marzena Kisiel, p. Agnieszka Kowalska

Uczniowie pod opieką nauczycieli będą realizowali zadania związane z nowoczesnymi technologiami cyfrowymi, poznają historię i kulturę trzech państw –  Turcji, Portugalii oraz Macedonii Północnej. Rozwiną swoje umiejętności z języka angielskiego. Projekt będzie opierał się na współpracy ze szkołami z w/w państw.

W czasie trwania projektu ( 01/01/2022 – 30/06/2023) zorganizowane będą trzy około tygodniowe wyjazdy zagraniczne w całości opłacone z funduszy unijnych. Wezmą w nich udział uczniowie sumiennie realizujący działania projektowe. Uczestnicy wyjazdu wyłonieni będą przez zespół nauczycieli, zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej.

Podczas wyjazdów uczniowie gościć będą w domach rodzinnych uczestników projektu ze współpracujących krajów. Na miejscu organizowane będą warsztaty, wycieczki i spotkania integracyjne.

Nasza szkoła w maju/czerwcu 2022 r. będzie gościć nauczycieli z w/w państw.

Udział w projekcie jest dla uczniów dużą szansą na rozwijanie zainteresowań, naukę języka, poznanie rówieśników  z innych państw, ich kultury i tradycji oraz znajomość nowoczesnych technologii cyfrowych potrzebnych do podjęcia pracy w różnych zawodach.

 

REGULAMIN PROJEKTU