Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Projekt „Szkoła Młodych Patriotów”

„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego.”

Jan Paweł II

 

W bieżącym roku szkolnym 2018/2019,  uczniowie  naszej szkoły biorą udział w realizacji Projektu „Szkoła Młodych Patriotów”, którego organizatorem jest Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie. Celem projektu jest uświadomienie młodzieży, na czym polega współczesny, mądry i odpowiedzialny patriotyzm. 

 

Koordynatorem projektu jest wicedyrektor pani Marzena Kisiel