Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. WOJSKA POLSKIEGO
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

w załączniku: ZASADY REKRUTACJI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

 

w załączniku: ZASADY REKRUTACJI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

w załączniku: ZASADY REKRUTACJI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (TYLKO DLA DZIEWCZĄT) DO KLASY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

 - załącznik 1: PRÓBA SPRAWNOŚCIOWA I ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW

 - załącznik 2: ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

 - załącznik 3: OŚWIADCZENIE RODZICÓW

 

 

 LInk do elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych: https://warszawa.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html