Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

 

 Bez nazwypngrazemd

“DigitAll”

KA210-SCH - Small-scale partnerships in school education

project number 2021-1-PL01-KA210-SCH-000031360

A joint staff meeting: 30.05-1.06.2022

Nowy Dwór Mazowiecki, Poland

 

Akcja KA 210 - SCH, Partnerstwa na rzecz współpracy – Partnerstwa na małą skalę w edukacji szkolnej - projekt zatytułowany „DigitAll”. Nasze Liceum jest koordynatorem projektu i będzie on realizowany we współpracy z 3 krajami: Portugalią, Turcją oraz Macedonią Północną. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli, trwa od 01.01.2022 do 30.06.2023. Celem projektu jest efektywne wykorzystywanie technologii cyfrowych w szkole, doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie IT, poznanie nowych technologii oraz aplikacji.

Głównym celem projektu jest zachęcenie uczniów do korzystania z aplikacji i Internetu w celach edukacyjnych, a nie tylko rozrywkowych. Szybkie tempo rozwoju technologicznego ma również znaczący wpływ na edukację. Wzrost kompetencji cyfrowych jest także bardzo ważny zarówno dla uczniów jak i kadry pedagogicznej. Korzystanie z nowoczesnych technologii przygotuje ich do odnalezienia się na technologicznym rynku pracy w przyszłości. Działania na rzecz podniesienia jakości i efektywności kształcenia i szkolenia są priorytetami PROGRAMU ERASMUS+. Aby móc przyczynić się do realizacji celów polityki edukacyjnej UE, ważne jest, aby realizować dany projekt w wymiarze transnarodowym w celu wypracowania nowych rozwiązań i podejść do radzenia sobie z problemem wykluczenia cyfrowego w Europie. Projekt “DigitAll” umożliwi szkołom partnerskim pracę nad programami wymiany i dobrymi praktykami ze szkołami, które podzielają naszą pasję do podnoszenia jakości edukacji.

 

 

Szkoły partnerskie biorące udział w projekcie to:

 

Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim
(Coordinator- Poland) 

  liceum-ndm.pl

           logo LO 

Bursa Hürriyet Anadolu Lisesi (Turkey)

http://buhal.meb.k12.tr

 6

 Agrupamento de Escolas do Forte da Casa, Portugal

www.AEFC.edu.pt

 port

 SOU Gimnazija “Goce Delcev”, Former Yugoslav Republic of Macedonia

www.gdku.edu.mk

 macedonia