Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Program uroczystości szkolnych 2018/19

Lp. Uroczystości Data Odpowiedzialni
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 03.09.2018 r. dyrekcja, samorząd szkolny.
2. Dzień Edukacji Narodowej. 12.10.2018 r. (piątek)

II c – I. Liszkiewicz

3. Święto Niepodległości. 9.11.2018 r. (piatek)

I a – A. Jankowska-Stuczewska

4. Tradycje świąteczne. 21.12.2018 r. (piątek)

II d – E. Górna
II e - E. Żemła

5. Studniówka 2019 r. 19.01.2019 r. wychowawcy kl. III, rodzice
6. Tydzień Ekologiczny i Dzień Ziemi. 8.04-12.04.2019 r.

I b – A. Kowalska

I d – A. Małecka

7. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja i święto flagi.

29.04.2019 r.  

II a – A. Łącka

8. Pożegnanie absolwentów. 26.04.2019 r. godz. 13.30

II b- A. Stasiak
I c - C. Irek

9. Zakończenie roku szkolnego. 21.06.2019r. godz. 9.00 (piątek)

I e - A. Nowakowska