Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

E

Podczas rekrutacji do projektu wyłoniona zostanie 30 osobowa grupa uczniów z klas I - III. Regulamin rekrutacji znajduje się na stronie internetowej szkoły. Informacji udzielają również nauczyciele prowadzący projekt: p. Marzena Kisiel, p. Agnieszka Kowalska

Uczniowie pod opieką nauczycieli będą realizowali zadania związane z rynkiem pracy, doradztwem zawodowym, poznają historię i kulturę pięciu państw – Turcji, Portugalii, Włoch, Rumunii i Macedonii oraz rozwiną swoje umiejętności z języka angielskiego. Projekt będzie opierał się na współpracy ze szkołami z w/w państw.

W czasie trwania projektu (2 lata) zorganizowane będą cztery około tygodniowe wyjazdy zagraniczne w całości opłacone z funduszy unijnych. Wezmą w nich udział uczniowie sumiennie realizujący działania projektowe. Uczestnicy wyjazdu wyłonieni będą przez zespół nauczycieli, zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej.

Podczas wyjazdów uczniowie gościć będą w domach rodzinnych uczestników projektu ze współpracujących krajów. Na miejscu organizowane będą warsztaty, wycieczki i spotkania integracyjne.

Nasza szkoła we wrześniu 2019 r. będzie gościć nauczycieli z w/w państw.

Udział w projekcie jest dla uczniów dużą szansą na rozwijanie zainteresowań, naukę języka, poznanie rówieśników  z innych państw, ich kultury i tradycji oraz znajomość umiejętności miękkich potrzebnych do podjęcia pracy w różnych zawodach.