Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

 

20 marca 2018 roku w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Warszawie odbył się I etap VI edycji Mazowieckiej Olimpiady Poliglotów. W Olimpiadzie wzięło udział siedmioro uczniów naszej szkoły: Jakub Kowalski (1a) Zuzanna Affek (1b), Magdalena Wacko (2b), Weronika Kłosowska (2a), Przemysław Wcisło (3c), Krzysztof Piórkowski (3c) i Piotr Pavelock (2e).

Wszyscy uczestnicy, wraz z Panią Beatą Walas, o godz. 10:06 udali się pociągiem do siedziby Szkoły Lingwistycznej, gdzie miał odbyć się konkurs. Po przybyciu na miejsce każdy został przydzielony do odpowiedniej klasy, w zależności od tego, jaki język dodatkowy wybrał dany uczestnik. W salach ,po omówieniu przez komisję regulaminu, rozdano arkusze z pytaniami. Cała olimpiada polegała na napisaniu trzech testów: jednego z języka polskiego, drugiego z języka angielskiego i trzeciego z języka niemieckiego, rosyjskiego lub hiszpańskiego. W I etapie testy były wielokrotnego wyboru i na każdy przeznaczono 30 minut. Sprawdzian dzielił się na część gramatyczno-leksykalną i kulturową. Warunkiem przejścia do następnego etapu jest uzyskanie minimum 50 % z każdego testu.

Po zakończeniu konkursu wróciliśmy do Nowego Dworu Mazowieckiego. Pozostało nam już tylko czekać na wyniki.

Tekst: Weronika Kłosowska

 

  • 11
  • 22