Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

 

XX Giełda Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Nowodworskiego odbyła się 15 marca 2019 r. na terenie naszej szkoły. Licea, technika i szkoły zawodowe z powiatu nowodworskiego, przedstawiły swoją ofertę na rok szkolny 2019/2020. Aby ułatwić młodzieży wybór, wszystkie szkoły przygotowały stoiska, przy których dyżurowali nauczyciele i uczniowie, prezentując możliwe kierunki kształcenia i atuty swoich placówek. Młodzież mogła również porozmawiać z psychologami i doradcami zawodowymi z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim, którzy służyli pomocą, odpowiadając na pytania dotyczące predyspozycji zawodowych oraz możliwych ścieżkach rozwoju.

Propozycje naszego liceum prezentowali uczniowie klas drugich wraz z wychowawcami. Wszystkim, którym zależało na wyborze właściwego profilu klasy pod kątem zainteresowań, ale też przyszłych studiów, doradzali nauczyciele i uczniowie, informując o rozszerzonych przedmiotach w poszczególnych klasach, zajęciach pozalekcyjnych, konkursach i olimpiadach. Gimnazjaliści i ósmoklasiści usłyszeli o wolontariacie, lidze koszykówki, prężnie działającym samorządzie uczniowskim, jak również o udziale szkoły w międzynarodowym projekcie unijnym Erasmus+. W czasie przerw zainteresowaniem cieszyły się występy zespołu wokalno-muzycznego naszego liceum. Można było poczuć atmosferę, która tu panuje. Odnosiło się wrażenie, iż młodzieży giełda była bardzo potrzebna, a możliwość kontaktu ze starszymi kolegami pozwoliła choć w części rozwiać obawy związane z nadchodzącą zmianą.

Mamy nadzieję, że pomogliśmy przyszłym kandydatom w podjęciu najlepszych dla nich decyzji.

 

 • IMG_6118
 • IMG_6119
 • IMG_6121
 • IMG_6122
 • IMG_6124
 • IMG_6125
 • IMG_6126
 • IMG_6127
 • IMG_6128
 • IMG_6133
 • IMG_6135
 • IMG_6137
 • IMG_6141
 • IMG_6142
 • IMG_6158
 • IMG_6159
 • IMG_6160
 • IMG_6166
 • IMG_6175
 • IMG_6178
 • IMG_6183
 • IMG_6186
 • IMG_6188
 • IMG_6192
 • IMG_6204
 • IMG_6209
 • IMG_6211
 • IMG_6213
 • IMG_6215
 • IMG_6222
 • IMG_6225
 • IMG_6233
 • IMG_6244
 • IMG_6246
 • IMG_6247
 • IMG_6250
 • IMG_6266
 • IMG_6268
 • IMG_6269
 • IMG_6272
 • IMG_6273
 • IMG_6285
 • IMG_6291
 • IMG_6295
 • IMG_6297
 • IMG_6346
 • IMG_6347
 • IMG_6352
 • IMG_6358
 • IMG_6386