Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Zwracamy się do Was o zrozumienie naszego protestu, który wbrew ogólnej opinii nie jest wystąpieniem tylko przeciwko niskim płacom, ale wynika z troski o dobrą polską oświatę i przyszłość młodzieży.

Nasz protest nie jest skierowany przeciwko uczniom. Rozumiemy ich stres związany z egzaminem maturalnym i dlatego wystawiliśmy oceny końcowe. 

Dziękujemy za wsparcie

 

Rada Pedagogiczna Liceum