Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

 

W dniach 10 -14 czerwca uczniowie klasy IID i IIE uczestniczyli w warsztatach z zakresu ekonomii i zarządzania kierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Warsztaty prowadzone były przez doktorantów Szkoły Głównej Handlowej z Warszawy. Projekt organizowany jest przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, założoną przez pięć publicznych uczelni ekonomicznych: Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i  Wrocławiu. Organizację projektu wspierają Partnerzy Strategiczni Olimpiady Przedsiębiorczości: Narodowy Bank Polski i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Program zajęć podzielony był na pięć bloków tematycznych:

 • Strategie przedsiębiorstw,
 • Marketing ,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Miękkie elementy zarządzania,
 • Finanse.

Celem uczestnictwa w tych zajęciach było zainspirowanie młodych ludzi do samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania, wzbudzenie proaktywnych postaw uczniów, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zainteresowanie młodzieży studiowaniem na kierunkach ekonomicznych. Po ukończeniu warsztatów każdy uczeń otrzymał certyfikat, a szkoła pakiet książek związanych tematycznie z realizowanymi zajęciami. Nagrodzeni książkami zostali również wyróżniający się uczniowie.

Szkolnym koordynatorem i opiekunem grupy była prof. Elżbieta Nadolska

 • received_1066968740358303
 • received_1364446987046470
 • received_2250385311958276
 • received_2350074395261272
 • received_2360423684280136
 • received_2444356939223793
 • received_2466108803420399
 • received_339300856735570
 • received_364961961035244
 • received_398002237477154
 • received_408731299743096
 • received_418478878882632
 • received_435556533934725
 • received_441317539998824
 • received_457746918294112
 • received_462570004506620
 • received_481340555970309
 • received_525116128025135
 • received_596532410839300
 • received_673063913143458
 • received_677559166005933
 • received_825480701167759
 • received_898386783836135