Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

 

 

Dnia 14.10.2019 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na którą przybyli nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, delegacje uczniów oraz zaproszeni goście: Wicestarosta powiatu Nowodworskiego, pan Paweł Calak i Kierownik Wydziału Obsługi Szkół i Edukacji, pani Olga Mychlińska.

Uroczystość rozpoczęła pani Dyrektor, która złożyła wszystkim nauczycielom i pracownikom życzenia i podziękowania za trud włożony w pracę. Następnie pani Teresa Popielak wręczyła nauczycielom i pracownikom administracji nagrody dyrektora szkoły.

Głos zabrała również przedstawicielka Rady Rodziców, składając nauczycielom życzenia w imieniu wszystkich rodziców. Wicestarosta, pan Paweł Calak, na ręce pani Dyrektor złożył kwiaty jako wyraz podziękowania dla wszystkich nauczycieli za trud włożony w wychowanie uczniów. W ramach podziękowań kwiaty wręczyli również wszystkim pracownikom szkoły Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

Po części oficjalnej i przemówieniach rozpoczęła się część artystyczna, przygotowana przez uczniów klasy II A pod opieką pani profesor Agnieszki Jankowskiej – Stulczewskiej oraz klasy II C pod opieką pana profesora Cezarego Irka. W części artystycznej wzięli również udział uczniowie z innych klas, obdarzeni talentem wokalno – recytatorskim. Występ przepełniony był elementami wzniosłymi, ale również humorem, nauczyciele otrzymali wykonane przez uczniów kotyliony.

 

 

 

zdjęcia: Paweł Barczykowski

 • IMG_0007
 • IMG_0106
 • IMG_0107
 • IMG_0116
 • IMG_0118
 • IMG_0138
 • IMG_0142
 • IMG_0149
 • IMG_0181
 • IMG_0184
 • IMG_0194
 • IMG_0214
 • IMG_0264
 • IMG_0307
 • IMG_0334
 • IMG_0366
 • IMG_0375