Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Zgodnie z decyzją władz państwowych od 12 do 25 marca 2020 r. w Liceum zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Uczniowie w tych dniach nie przychodzą do szkoły, pozostają w domach.

Prosimy o sumienne przestrzeganie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, śledzenie wszelkich komunikatów władz państwowych i stosowanie się do nich.

Kontakt ze szkołą i nauczycielemi będzie odbywał się przez dziennik elektroniczny

Dyrektor szkoły

Teresa Popielak

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach