Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

 

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w dniu 24 kwietnia 2020r. wydał komunikat w sprawie harmonogramu egzaminu maturalnego w 2020roku. Egzaminy maturalne będą odbywały się od 08 czerwca 2020r. do 29 czerwca 2020r. (https://cke.gov.pl/komunikat-w-sprawie-harmonogramu-przeprowadzania-egzaminu-osmoklasisty-egzaminu-gimnazjalnego-oraz-egzaminu-maturalnego-w-2020-roku/ ).
W związku z tym Dyrektor Liceum informuje, że 8, 9 i 10 czerwca 2020r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I i II naszego Liceum.


Dyrektor Liceum
mgr Teresa Popielak