Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Szanowni Rodzice, Drodzy Maturzyści i Uczniowie klas I i II

Od 25 maja 2020r. rozpoczną się konsultacje szkolne. Po raz pierwszy od 12 marca 2020r. szkoła otwiera się dla uczniów i to w wyjątkowych warunkach, których wymaga od nas wszystkich sytuacja związana ze stanem epidemii COVID- 19 w naszym kraju. Proszę o uważne przeczytanie wszystkich wytycznych dotyczących organizacji konsultacji szkolnych oraz zastosowanie się do nich.

1.Od 25 maja 2020r. będą odbywały się konsultacje szkolne dla uczniów, którzy w dniu 24 kwietnia 2020r. ukończyli szkołę i przystąpią do egzaminu maturalnego.

2. Od 01czerwca 2020r. będą odbywały się konsultacje szkolne dla uczniów klas I i II.

3. Na konsultacje uczniowie umawiają się z nauczycielami zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej.

Zasady postępowania obowiązujące uczniów przychodzących na konsultacje zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej

Uczniu,

1. Otrzymałeś możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznają się z ich harmonogramem.

2. Nie umawiają się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas musisz pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

3. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłaszaj ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

4. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

5. W drodze do i ze szkoły oraz podczas konsultacji korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

6. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo dezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

7. Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.

8. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

9. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

10. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

11. Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznają się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła je zmieniła.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej przez uczniów

Uczniu,

1.Przychodząc do biblioteki szkolnej, korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny ok. 1,5 metra od innych oczekujących na wypożyczenie lub oddanie książek do biblioteki.

2.Wewnątrz biblioteki może przebywać tylko jeden uczeń.

3.Wchodząc do biblioteki, nie przekraczaj taśmy wyznaczającej, w którym miejscu masz stanąć. Tym bardziej nie wyszukujesz samodzielnie publikacji na regałach bibliotecznych. Te podaje Ci nauczyciel bibliotekarz.

4.Książki, które oddajesz do biblioteki, kładziesz na wskazanym przez nauczyciela bibliotekarza stole.

5. Do biblioteki przychodź podczas obecności nauczyciela bibliotekarza w wyznaczonym przez niego czasie.

Nauczyciel bibliotekarz ustala z wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.

Harmonogram konsultacji dla maturzystów od 25 maja do 29 maja 2020r. zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem zdających:

  1. Klasa 3a – język polski – wtorek - godz. 8.20 – p. I. Cieślińska - sala 4
  2. Klasa 3b – biologia – poniedziałek – godz. 9.00 – p. A. Stasiak – sala 3
  3. Klasa 3b – chemia – wtorek – godz. 9.30 – p. M. Fabczak – sala 3
  4. Klasa 3c – matematyka – poniedziałek – godz. 9.30 – p. C. Irek – sala 4
  5. Klasa 3c – fizyka – poniedziałek – godz. 12.30 – p. M. Nowakowski – sala 4
  6. Klasa 3c – język angielski – wtorek - godz.12. 30 – p. M. Kisiel – sala 1
  7. Klasa 3c – język angielski – czwartek – 8.00 – p. A. Kowalska – sala 1
  8. Klasa 3c – informatyka – wtorek – 9.00 – p. I. Liszkiewicz – sala 14
  9. Klasa 3e – język polski – czwartek – 10.00 – p. J. Szerszeń – sala 4

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas I i II od 01 czerwca do 05 czerwca 2020r.:

L.p. Nazwisko i imię  
1. Teresa Popielak wtorek – godz. 10.30 – sala 1
2. Kisiel Marzena wtorek i czwartek – godz. 12.30 – sala 1
3. Bielecka Danuta środa – godz. 10.30 – sala 6
4. Borowski Tomasz poniedziałek i środa – godz. 12.30 – sala 1
5. Cieślińska Izabela środa – godz. 8.00 – sala 4
6. Domian Monika poniedziałek – godz. 8.30 – sala 6/boisko szkolne
7. Dyda Renata wtorek i czwartek – godz. 11.00 – gabinet pedagoga
8. Dziubeła Mirosław poniedziałek – godz.8.00 – sala 13
9. Fabczak Marta wtorek i środa – godz. 9.30 – sala 13
10. Górna Elżbieta poniedziałek i worek – godz. 8.30 – sala 20
11. Irek Cezary poniedziałek – godz.9.30 – sala 4,wtorek –godz.10.00- sala 4
12. Jankowska Stulczewska Agnieszka czwartek i piątek –godz. 8.45 – sala 4
13. Jastrzębska Renata wtorek – godz.10.00 – sala 3
14. Klimiuk Popielak Janina środa i czwartek – godz.10.00 – gabinet psychologa
15. Kotecki Robert poniedziałek – godz.9.45 – sala 16, środa – godz. 8.00 – sala 3
16. Kowalska Agnieszka poniedziałek i czwartek – godz.8.00 – sala 1
17. Krzyżanowska Rosiak Małgorzata czwartek – godz.8.45 – sala 6, piątek – godz. 8.45 – sala 6
18. Liszkiewicz Iwona wtorek – godz.9.00 – sala 14
19. Łącka Agnieszka poniedziałek i czwartek – godz. 12.00 – sala 4
20. Małecka Anna wtorek i   środa – godz.8.30 – sala 16
21. Nadolska Elżbieta poniedziałek– godz.11.30–sala 17,czwartek– godz.8.00-sala17
22. Nowakowska Agnieszka poniedziałek i wtorek – godz. 10.30 – sala 6
23. Nowakowski Mirosław poniedziałek i wtorek – godz. 12.30 – sala 18
24. Olszewska Joanna wtorek i piątek – godz. 11.00 - biblioteka
25. Olszewski Mateusz wtorek – godz. 8.00 – sala 17
26. Ks. Pogorzelski Robert środa – godz.8.00 – sala 20
27. Rogalski Krystian piątek i środa – godz.11.30 – sala 4 /boisko szkolne
28. Semeniuk Czepczyńska Agnieszka środa – godz.12.00 – sala 3
29. Stasiak Aleksandra poniedziałek i piątek – godz. 9.00 – sala 3
30. Szerszeń Joanna czwartek – godz. 10.00 – sala 3
31. Tokarska Magdalena czwartek i piątek – godz. 8.45 – sala 13
32. Wojciechowski Daniel wtorek – godz.12.30 – sala 14
33. Zmysłowska Monika wtorek i środa – godz.8.00 – sala 6
34. Żemła Elżbieta poniedziałek i wtorek – godz.9.30 – sala 18/ boisko szkolne

                                                                                                             Dyrektor szkoły

                                                                                                             mgr Teresa Popielak