Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

            

                 Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 05 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
od
dnia 09 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada Liceum kontynuuje system nauczania zdalny.
Organizacja pracy szkoły będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach.

                                                                                       06 listopada 2020r.
                                                                             mgr Teresa Popielak – Dyrektor szkoły