Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

            

                 Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki  

z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

1. W roku szkolnym 2020/2021 ferie zimowe będą trwały w całym kraju od dnia  04 stycznia 2021r. do dnia 17 stycznia 2021r.

2. Zostaje zmieniony termin klasyfikacji uczniów za I półrocze roku szkolnego 2020/2021 na dzień 21 stycznia 2021r. ( czwartek ).

3. Do 15 grudnia 2020r. nauczyciele przekażą uczniom i ich rodzicom za pośrednictwem  e – dziennika informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i możliwości ich poprawy.

4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 to 21 i 22 grudnia 2020r.                                                          

                                                                                        30 listopada 2020r.


                                                                                 mgr Teresa Popielak – Dyrektor szkoły