Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

 

E

Miło jest nam poinformować, że dzięki staraniom, ogromnemu zaangażowaniu oraz ciężkiej pracy 2 nauczycielek języka angielskiego, pani Agnieszki Kowalskiej oraz pani Marzeny Kisiel udało nam się uzyskać w konkursie wniosków w Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności bardzo wysokie lokaty, zajęliśmy 3 miejsce w Polsce na ponad 380 zgłoszeń i przystępujemy do realizacji aż dwóch projektów Erasmus+ finansowanych przez Unię Europejską:

  1. Akcja KA 210 - SCH, Partnerstwa na rzecz współpracy – Partnerstwa na małą skalę w edukacji szkolnej - projekt zatytułowany „Digitall” Nasze Liceum jest koordynatorem projektu i będzie on realizowany we współpracy z 3 krajami: Portugalią, Turcją oraz Macedonią Północną. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli, trwa od 01.01.2022 do 30.06.2023. Celem projektu jest efektywne wykorzystywanie technologii cyfrowych w szkole, doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie IT, poznanie nowych technologii oraz aplikacji.
  2. Akcja KA 220 - SCH – Partnerstwa na rzecz współpracy - Partnerstwa współpracy w edukacji szkolnej – projekt zatytułowany Preventing School - Based Bullying by Creating Early Prevention Programme – „Zapobieganie nękaniu w szkole poprzez tworzenie programu wczesnej profilaktyki”.

W tym projekcie nasze Liceum jest również koordynatorem, a będzie on realizowany ze szkołą z Turcji, Wydziałem Oświaty z Turcji, uniwersytetem z Portugalii, technikum z Włoch, organizacjami edukacyjnymi z Finlandii i Belgii.

Projekt skierowany jest do nauczycieli, trwa od 01.01.2022 do 30.06.2024.

Głównym celem tego projektu jest pochylenie się nad problemem zastraszania i nękania w szkole, nie tylko pod względem przemocy fizycznej, a przede wszystkim werbalnej oraz zbadanie skali tego zjawiska i wypracowanie środków zapobiegających temu niebezpiecznemu trendowi.

Projekt KA 220 to projekt o charakterze naukowo – badawczym, którego finalne produkty takie jak: analiza potrzeb, analiza ryzyka, program przeciwdziałania agresji, gry komputerowe, publikacje naukowe typu: przewodnik dobrych praktyk, informator dla beneficjentów projektu będą udostępnione na platformie projektu Erasmus+ oraz na posiedzeniach komisji ds. edukacji, młodzieży, sportu i kultury.