Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

 

„Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu”.

Listopad 1918 r. był w Europie czasem szczególnym. Wraz z kończącą się I wojną światową, nazywaną wówczas Wielką Wojną, w przeszłość odchodził stary porządek. Trzy mocarstwa, które pod koniec XVIII w. dokonały rozbiorów I Rzeczypospolitej, doznały klęski: Niemcy i Austro-Węgry przegrały wojnę, a carska Rosja upadła w wyniku rewolucji bolszewickiej. Na mapę naszego kontynentu powróciła Polska, odzyskująca niepodległość po trwającej grubo ponad wiek niewoli.

Powrót polskiej państwowości był procesem rozciągniętym w czasie, trudno zatem wskazać jedną datę symbolizującą narodziny II Rzeczypospolitej. Rada Regencyjna, organ władzy Królestwa Polskiego powołany przez niemieckich i austriackich okupantów, niepodległość ogłosiła już 7 października 1918 r., w kolejnych dniach przejęła władzę nad wojskiem, a także przypisała sobie uprawnienia parlamentu i powołała rząd.

Równocześnie, wobec przesądzonej kęski Niemiec i Austro-Węgier, w wielu miejscach w Polsce zaczęły formować się ośrodki władzy nieuznające zwierzchnictwa Rady – wśród nich utworzony 7 listopada w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele. Koniec rządów Rady Regencyjnej nastąpił kilka dni później. 11 listopada – w dniu ostatecznej kapitulacji Niemiec – przekazała ona powracającemu do Polski z Magdeburga Józefowi Piłsudskiemu władzę zwierzchnią nad wojskiem.

14 listopada, już jako Naczelny Dowódca Wojska Polskiego, Piłsudski otrzymał pełnię władzy. Rozpoczął się okres kształtowania ustroju nowo powstałego państwa i formowania jego naczelnych władz: utworzono rząd, w demokratycznych wyborach wybrano Sejm Ustawodawczy, który uchwalił tymczasową konstytucję. Zdecydowano też o republikańskim charakterze II Rzeczypospolitej.

Ostatecznie świętem państwowym i dniem wolnym od pracy 11 listopada stał się w 1937 r., kiedy to Sejm uchwalił ustawę o Święcie Niepodległości. Ten akt prawny usankcjonował kilkunastoletni zwyczaj uroczystych obchodów organizowanych właśnie tego dnia. Jak wyjaśniał podczas debaty nad projektem ustawy poseł sprawozdawca, o uznaniu 11 listopada za symboliczną datę odzyskania niepodległości zdecydowały dwa fakty. Po pierwsze, wtedy właśnie „źródłem i dzierżycielem” władzy w Polsce został Józef Piłsudski, a stało się to „wśród powszechnego porywu serc ze strony szerokich mas Narodu”. Po drugie zaś, celem ustanowienia dnia świątecznego było „złożenie hołdu wielkiemu duchowi Józefa Piłsudskiego”. Bez wątpienia trudno byłoby pośród pierwszych dni i tygodni niepodległości wskazać datę silniej związaną z postacią późniejszego Marszałka niż właśnie 11 listopada.

Szczególnego znaczenia listopadowa rocznica nabrała w kolejnych latach niewoli: w czasie II wojny światowej oraz w okresie PRL. 11 listopada stał się wówczas zakazanym symbolem marzeń i nadziei o powrocie wolnej Polski. Świętem państwowym został ponownie w 1989 r.

W tym roku w naszej szkole upamiętniamy ten dzień w sposób szczególny. Na drzwiach naszych pracowni pojawiły się murale, upamiętniające te szczególnie ważne wydarzenie w historii naszego kraju.

Tak jak w całej Polsce, nasza szkołą wzięła udział w akcji „Szkołą do hymnu”. O 11.11 nastąpiło uroczyste odśpiewanie hymnu.
Niezależna komisja pod kierunkiem Pani Dyrektor Teresy Popielak wybrała najładniejszą pracę. A oto wyniki I miejsce klasa IIIC, zostały również wyróżnione prace klas: 4B, 4D, 3D, 2E, 3A.

Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują za zaangażowanie, kreatywność oraz za wyzwolenie w sobie twórczej postawy. Wszystkie pracę zasługują na wyróżnienie! Dziękujemy za udział w szkolnym Dniu Niepodległości.

 

 • IMG20231110072423
 • IMG20231110072435
 • IMG20231110072449
 • IMG20231110072459
 • IMG20231110072506
 • IMG20231110072515
 • IMG20231110072520
 • IMG20231110072616
 • IMG20231110072627
 • IMG20231110072635
 • IMG20231110072647
 • IMG20231110072721
 • IMG20231110072729
 • IMG20231110072738
 • IMG20231110072744
 • IMG20231110072856
 • IMG20231110072857
 • IMG20231110072909
 • IMG20231110072916
 • IMG20231110072926
 • IMG20231110111149
 • IMG20231110111158
 • IMG20231110111234
 • IMG20231110111250
 • IMG20231110111300
 • IMG20231110111303
 • IMG20231110111416
 • IMG20231110111956
 • IMG20231110112054
 • IMG20231110112153