Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

TPM2- Portugalia

 

W dniach od 25 do 26 października 2022 roku, na Universytecie Lusófona w Lizbonie, odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu PRotoTYPe Erasmus+ z udziałem partnerów projektu: Turcji, Włoch, Belgii (udział online, ze względów zdrowotnych) i Finlandii, Portugalii (gospodarze spotkania) i Polski. Liceum im. Wojska Polskiego, reprezentowały panie: dyrektor Teresa Popielak i p. Agnieszka Kowalska.

Podczas spotkania omówiono wyniki analizy ryzyka przeprowadzonej przez Open Education Community Foundation (Belgia), rozpoczęto prace nad analizą potrzeb oraz dokonano oceny działań projektowych w ramach projektu PRotoTYPe. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji analizy ryzyka przez Franka Hiddinka, przedstawiciela Open Education Community Foundation (Belgia), który przedstawił wyniki ankiet „analizy ryzyka” przeprowadzonych przez wszystkich partnerów projektu w szkołach średnich.

Wyniki badania to:
a) wypełnianie ankiet przez uczniów - 1200 uczniów i 70 nauczycieli
b) najbardziej powszechną formą nękania ucznia/nauczyciela w praktyce jest bezpośrednie nękanie (a nie cybernękanie, jakie może mieć miejsce w przypadku ucznia/ucznia w dzisiejszych czasach).

Podczas spotkania projektowego zostały także omówione kwestie upowszechniana projektu, rola mediów społecznościowych w pracach projektowych.

 

 • 3CDE600E-8499-4C0A-9C94-06072204086D
 • 66ACA59D-2625-4B98-B8DC-7182260F208E
 • 6F8142AC-768C-4EC3-A44E-A33B4AE23FCA
 • 7420e5e7-e419-4f39-a43e-ba84649f533f
 • 7A927EDF-C579-49E9-876F-96C5159AEB57
 • 7BDD66D3-93AD-4A8B-9495-B16BA67FA7E4
 • 9284841d-6923-4ae5-9edc-7ae5829acf99
 • 92C3227A-F2A7-47FE-AE2D-BD0D2A87D2F3
 • 9A697323-1E8C-4014-9890-D0FBC6C508F2
 • B83D4796-66FF-4A97-B163-591F3C6F2C83
 • CB7416F9-576C-4F11-99F6-59CBF39E88DB
 • DDD7D750-125A-4433-BF8A-3C3857587897
 • e3f5b092-4d83-4326-baf8-91c3e62a37a4