Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

 

SPOTKANIE PROJEKTOWE ONLINE

 W dniu 2.02.2022  odbyło się pierwsze spotkanie projektowe online organizacji partnerskich pracujących nad projektem KA 220: „Prewencja wobec bullyingu” w ramach programu Erasmus+”. Partnerzy projektu zostali zapoznani  z głównymi celami, wynikami, terminami i działaniami projektowymi. Podczas spotkania omówione zostały kwestie związane z zarządzaniem projektem i działaniami projektowymi.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4