Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Spotkanie w rumuńskim mieście Busteni

 

Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim w projekcie ERASMUS+

W dniach 14-18.01. 2019, w rumuńskim mieście Busteni, miało miejsce spotkanie, rozpoczynające realizację pierwszego etapu programu ERASMUS+, w którym uczestniczy sześć krajów: gospodarze, Turcja, Portugalia, Macedonia, Włochy i Polska, reprezentowana przez nauczycielki LO, panie Agnieszkę Kowalską, Elżbietę Górną i Annę Małecką.

Głównym założeniem projektu jest rozwinięcie u uczniów kompetencji wymaganych w świecie biznesu i przygotowanie ich do funkcjonowania w dorosłym życiu.

Cele szczegółowe to wyposażenie uczniów w tzw. umiejętności miękkie jak: praca zespołowa, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji czy umiejętności komunikacyjne. To również ukazanie uczniom wizji europejskiego obywatelstwa poprzez interakcję z uczniami z innych kultur, zapoznanie z kryteriami zatrudnienia obcokrajowców w innych krajach, uświadomienie konieczności znajomości języków obcych oprócz języka angielskiego i doskonalszej znajomości obsługi komputera.

Czas spędzony w siedzibie naszych projektowych partnerów podzielony był pomiędzy pracę nad projektem, wizyty w okolicznych szkołach , obserwację wybranych lekcji i wymianę doświadczeń z nauczycielami rumuńskimi oraz zwiedzanie okolicznych atrakcji turystycznych.

Uczestnicy programu zostali również zaproszeni do ratusza miejskiego przez burmistrza Busteni i przedstawicieli Rady Miejskiej, którzy przedstawili film o swoim mieście z jego atrakcjami turystycznymi i bazą sportową oraz opowiedzieli o specyfice zarządzania gminą. Rumuńscy gospodarze przygotowali program poznania okolicy. W Busteni zwiedziliśmy Pałac Cantacuzino z początku XX wieku z wystawą rzeźb współczesnych artystów rumuńskich i klasztor. W Brasovie obejrzeliśmy najstarszą w Rumunii szkołę z bardzo ciekawym komentarzem jej gospodarza , rozległe stare miasto, późnośredniowieczny Czarny Kościół, zachowane fragmenty murów miejskich z basztami i wieżami, najwęższą ulicę Rumunii. Z punktu widokowego podziwialiśmy panoramę miasta. W mieście Sinaia , u podnóży gór Bucegi, zwiedziliśmy dawną rezydencję królów Rumunii, pałac będący obecnie muzeum.

  • IMG_2531
  • IMG_2538
  • IMG_2539
  • IMG_2547
  • IMG_2599
  • IMG_2681
  • IMG_2710
  • IMG_2730
  • IMG_2758