Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Wielostronny projekt OSCAY w Liceum Ogólnokształcącym im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

W latach 2012-2014 w Liceum Ogólnokształcącym im Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim będzie realizowany wielostronny projekt OSCAY programu Comenius obejmujący współpracą szkoły z 5 krajów: z Litwy, Niemiec, Turcji, Wielkiej Brytanii i Polski.

Program ten jest finansowany z funduszu Komisji Europejskiej przez okres 2 lat. Comenius jest jednym z czterech komponentów programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie. Jego realizacja pozwala kształtować i doskonalić umiejętności zarówno w granicach tematu realizowanego projektu, jak i w innych dziedzinach, takich jak: praca w grupie, budowanie relacji społecznych, planowanie i wykonywanie działań, często z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, oraz doskonalenie umiejętności językowych i podnoszenie motywacji do nauki języków obcych, zwłaszcza, że językiem w którym się porozumiewamy jest angielski.

Młodzież naszego liceum ma nadzieję jak najlepiej wykorzystać tę okazję do wspólnej pracy z rówieśnikami z niemieckiej szkoły w Berlinie, angielskiej w Londynie, litewskiej w Kłajpedzie oraz tureckiej w Ankarze.

Projekt nosi tytuł ”Społeczne zaangażowanie młodzieży w działania Unii Europejskiej”

(Our Social Commitment as Youngsters in the European Union). Koordynatorem całego zadania jest Sercan Ozturk, nauczycielka języka angielskiego z Turcji. W naszej szkole jego opiekunem jest nauczycielka języka angielskiego p. Beata Walas, która będzie współpracować z „Zespołem Comeniusa” stworzonym przez nauczycieli : języków obcych, języka polskiego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie, etyki, religii, informatyki, wychowania fizycznego, przedsiębiorczości oraz pedagoga szkolnego.

Projekt może liczyć również na wsparcie Szkolnego Koła Wolontariatu pracującego pod opieką p. M. Zmysłowskiej i p. A. Kowalskiej oraz na zaangażowanie i pomoc Szkolnego Teatru Apoleopote prowadzonego przez p. J. Mikę-Kapustę.

Głównym celem naszego projektu jest budzenie wśród młodych ludzi odpowiedzialności obywatelskiej poprzez uświadamianie im swoich praw i obowiązków jako obywateli Polski i Europy. Zależy nam również na wzmacnianiu poczucia wspólnoty społecznej i więzi pokoleniowych poprzez działania na rzecz osób, instytucji i podmiotów wymagających wsparcia i pomocy. Nie mniej ważne jest kształtowanie tolerancji i szacunku dla innych ludzi i dla odmiennych kultur, między innymi, poprzez poznawanie historii i tradycji krajów partnerskiego projektu. Poza tym, będziemy dążyć do wspierania kreatywności, przedsiębiorczości i aktywności społecznej min. poprzez posługiwanie się nowymi technologiami komunikacyjnymi i doskonaląc umiejętności posługiwania się językami obcymi.

Projekt nasz zakłada współpracę z Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ze Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych „Gniazdo”, z lokalnym oddziałem Związku Niewidomych, z Oddziałem Dziecięcym miejscowego Szpitala, z Klubem Seniora w NOK-u oraz ze schroniskiem dla zwierząt w Józefowie i innymi organizacjami pomagającymi zwierzętom. Nawiązany został też kontakt z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa oraz z Amnesty International Polska i przedstawicielami Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.

W ramach tej współpracy będziemy podejmować takie działania jak:

akcje honorowego krwiodawstwa, organizowanie spotkań, prezentacji, Dni Tematycznych o prawach obywatelskich, pewności siebie i odwadze cywilnej. Zostanie przeprowadzona szkolna edycja „Mam Talent”i konkurs karaoke. Ponadto będą wystawy plakatów i zdjęć, turnieje sportowe, akcje czytania powieści osobom niewidomym oraz przygotowywanie przedstawienia, międzynarodowego kalendarza, nagrywanie wywiadów, dokonywanie zbiórek darów, wysyłanie paczek, listów, pocztówek.

A co dotychczas udało nam się zrobić w ramach projektu OSCAY ?

We wrześniu przeprowadziliśmy konkurs na logo projektu i wyłoniliśmy zwycięzcę-Krysię Krodkopad z kl. 1d Oto jej zwycięskie logo:13X grupa uczennic uczestniczyła jako wolontariuszki w „Dniu Białej Laski” w Związku Niewidomych.20X zorganizowaliśmy w szkole „Spotkanie z Weteranem”, z p. płk. Stanisławem Sopko w ramach pielęgnowania kontaktów międzypokoleniowych.W październiku przygotowaliśmy ”Dni Tematyczne” o krajach naszych 4 partnerów:

22X-Dzień Turecki, - kl. 1b, 2d, 3c oraz mgr Marzena Kisiel.

23X- Dzień Angielski, - kl. 1d i 3a oraz mgr Agnieszka Kowalska.

24X-Dzień Niemiecki, - kl. 1b i 2a i mgr Agnieszka Nowakowska

25X-Dzień Litewski,- kl. 1A i mgr P. Ćwiek, mgr M. Zmysłowska

27X grupa wolontariuszy z naszego liceum wraz z opiekunkami odwiedziła schronisko dla psów i kotów w Józefowie:

Utworzyliśmy również Kącik Comenius’a z plakatami o partnerskich krajach.Dodatkowo, zbudowano serwis WWW, dedykowany dokumentowaniu prac w ramach realizowanego projektu Comenius. Link: http://lo.hapay.pl/lo.php?id=362Aktualnie pracujemy nad stworzeniem kalendarza, który będzie zawierał najważniejsze święta narodowe wszystkich 5 partnerskich szkół projektu.

Miejsca spotkań szkół partnerskich.

Terminy.

Litwa - Kłajpeda 5-9 listopada 2012

Niemcy - Berlin 25 luty-1 marzec 2013

Polska – Nowy Dwór Mazowiecki 9-13 czerwiec 2013

Anglia - Londyn marzec 2014

Turcja - Ankaraczerwiec 2014

 

Tekst: Beata Walas