Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców gromadzi wpłaty pochodzące od uczniów na własnym koncie bankowym i decyduje o ich wydatkowaniu.

Sponsoruje nagrody dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce:

-pieniężne,

I miejsce 500 zł.

II miejsce 300 zł.

III miejsce 200 zł.

dla każdego poziomu nauczania;

-książkowe

Finansuje zajęcia pozalekcyjne dla maturzystów w wymiarze 6 godz. tygodniowo.

Finansuje zakup sprzętu do szkoły np. ławki, stoliki, krzesła, pomoce naukowe.

Dofinansowuje obóz integracyjny lub studniówkę uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Wpłaty w wysokosci 120 zł.

Zadeklarowaną kwotę pieniężną na Radę Rodziców można wpłacać na podane poniżej konto bankowe lub do Pani Marii Irek od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00 oraz podczas zebrań.

Rada Rodziców
przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim

Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim

nr 62 8011 0008 0000 0035 9355 0001

 

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodniczący: Joanna Kańduła

Sekretarz: Katarzyna Elkosh

Skarbnik: Lidia Mituniewicz

Komisja rewizyjna:

Agnieszka Piórkowska

Małgorzata Affek

 

SKŁAD TRÓJEK KLASOWYCH 2018/2019

Klasa Ia:

Antoszkiewicz Edyta
Gągolewska Małgorzata

 

Klasa Ib:

Dudek - Piórkowska Agnieszka
Antoniuk Agnieszka
Lubomska Urszula


Klasa Ic:

Bożek Izabela
Szymański Robert
LIberacka Katarzyna


Klasa Id:

Dąbrowska Elżbieta
Gumińska Agnieszka
KOrnatowska Agnieszka


Klasa Ie:

Elkosh Katarzyna
Adamiak Edyta

 

Klasa IIa:

 


Klasa IIb:

Affek Małgorzata
Boczkowska Ewa
Kozieł Beata

 

Klasa IIc:

Mituniewicz Lidia
Krężlewicz Izabela
Calak Paweł

 

Klasa IId:

Bylińska Anna
Peczyńska Mariola
Sosińska Julita


Klasa IIe:

Ciosek Joanna
Pelikan Anna
Ryczek Agnieszka

 

Klasa IIIa:

Kłosowska Anna
Kańduła Joanna
Lubelska Wioletta


Klasa IIIb:

 


Klasa IIIc:

Agatka Magdalena
Kretkowska Monika
Choroś Maciej
Przybylak Jacek

 

Klasa IIId:

Klonowska Maria
Grzybowska Iwona
Pałka Jacek

 

Klasa IIIe

Szopniewska Edyta
Rachoń Marta
Małajny renata