Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

RADA RODZICÓW jest społecznym organem szkoły.  ADRES MAILOWY RADY RODZICÓW:   rada_rodzicow@liceum-ndm.pl

Rada Rodziców reprezentuje wszystkich rodziców i opiekunów prawnych uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. Jest integralnym podmiotem szkoły, ściśle działającym w jej strukturze i zgodnie ze statutem szkoły.

Zakres działania i kompetencji Rady Rodziców jsą określone w rozdziale 4. "Społeczne organy w systemie oświaty", w art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe DZ.U. z 2018 r. poz. 996 z późniejszymi zmianami.

Przepisy te upoważniają do przygotowania własnych, szczegółowych rozwiązań.

 

Nasze rozwiązania i zakres działania znajdziemy w: REGULAMIN RADY RODZICÓW.

Głównym celem Rady Rodziców jest wspieranie działalności statutowej szkoły, współpraca z Radą Pedagogiczną oraz z Samorządem Uczniowskim.

Chcielibyśmy być pomocni w tworzeniu naszej szkoły jako miejsca przyjaznego, otwartego na innych i nowoczesnego, gdzie każdy uczeń będzie się czuł wyjątkowy i wartościowy, znajdzie wsparcie i zrozumienie.

Rada Rodziców aktywnie uczestniczy w życiu naszej szkoły, wspiera finansowo i wynagradza najlepszych uczniów. Rada Rodziców co roku decyduje w jaki sposób będzie realizować swoje zadania. Poniżej znajdują się główne cele wydatków na rok szkolny 2021/2022:

  1. Dofinansowanie materiałów i pomocy dydaktycznych i naukowych dla pracowni szkolnych potrzebnych do realizacji programu nauczania.
  2. Wspieranie inicjatyw społecznych naszych uczniów w ramach działalności wychowawczej, sportowej i opiekuńczej szkoły.
  3. Dofinansowanie spotkań, imprez, wyjazdów integracyjnych klas.
  4. Dofinansowanie zajęć wyrównawczych, dodatkowych, pozalekcyjnych dla poszczególnych roczników uczniów, proporcjonalnie do wysokości wpłat tych roczników.
  5. Wspieranie wyjazdów uczniów na konkursy, zawody sportowe, olimpiady.
  6. Nagrody rzeczowe dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
  7. W miarę możliwości zaopatrzenie świetlicy, korytarzy i innych miejsc spotkań wszystkich uczniów w sprzęt, dodatki, umeblowanie do swobodnego, integrującego spędzania czasu przez uczniów.

 

Cała działalność Rady Rodziców jest prowadzona w sposób całkowicie transparentny.

Działalność Rady Rodziców zależna jest od możliwości finansowych, inicjatywy i zaangażowania zarówno rodziców jak i uczniów naszego liceum.

Dlatego zapraszamy do współpracy wszystkich tych, którym zależy na rozwoju naszej społeczności szkolnej.

W bieżącym roku szkolnym decyzją Rady Rodziców, składka została obniżona do kwoty 100,00 zł/rok, podzieloną na dwie raty po 50,00zł/semestr.

Przypominamy, że wpłata w całości będzie przeznaczona na naszą młodzież a wysokość wpłaty zależy tylko od Państwa.

Wpłat można dokonać:

- przelewem bankowym:

Rada Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim

Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim

nr 62 8011 0008 0000 0035 9355 0001

tytuł przelewu: nazwisko i imię ucznia, klasa, darowizna na cele oświatowe

- ewentualnie gotówką:

do Pani Marii Irek pokój „Administracja” parter w godz. 7:30-14:00.

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

Przewodniczący: Paweł Końsko

Sekretarz: Dorota Kunisz

Skarbnik: Ewa Krauze

Komisja Rewizyjna:

Małgorzata Grzelak

Jolanta Bolińska

Cezary Włodarz