Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

RADA RODZICÓW jest społecznym organem szkoły.

Rada Rodziców reprezentuje wszystkich rodziców i opiekunów prawnych uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. Jest integralnym podmiotem szkoły, ściśle działającym w jej strukturze i zgodnie ze STATUTEM SZKOŁY.

To my rodzice nadajemy strukturę Rady Rodziców, tak aby odpowiadała potrzebom naszych dzieci, szkoły .

Zakres działania i kompetencji Rady Rodziców jest określone w:

rozdziale 4. "Społeczne organy w systemie oświaty", w art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe DZ.U. z 2018 r. poz 996 z późniejszymi zmianami.

Przepisy te upoważniają do przygotowania własnych, szczegółowych rozwiązań.

Nasze rozwiązania i zakres działania znajdziemy w: REGULAMIN RADY RODZICÓW.

Głównym celem Rady Rodziców jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności SZKOŁY, współpraca z Radą Pedagogiczną, stworzeniu wizerunku nowoczesnej, przyjaznej Szkoły dla NASZYCH DZIECI oraz kolejnych pokoleń.

Rada Rodziców decyduje w jaki sposób będzie realizować swoje zadania.

Rada Rodziców aktywnie uczestniczy w życiu naszej szkoły, wspiera finansowo i wynagradza najlepszych uczniów.

Finansuje zajęcia pozalekcyjnie przygotowujące uczniów klas maturalnych do egzaminu dojrzałości.

Finansuje nagrody pieniężne dla uczniów ze średnią :

od 4,75 do 4,99   kwota do 150 zł

od 5,00 do 6,00   kwota do 300 zł

Finansuje nagrody książkowe dla uczniów:

- za działalność na rzecz szkoły

-100 % frekwencję

-nagrody dla wybitnych uczniów reprezentujących szkołę na konkursach i olimpiadach

-nagrody za osiągnięcia sportowe

Na wyżej wymienione działania przeznaczamy corocznie 80% pozyskanych środków finansowych, pozostałe fundusze przeznaczane są na inne działania Rady Rodziców ustalane zgodnie w formie preliminarza na każdy rok szkolny.

Rada Rodziców przeznacza pozyskane środki finansowe na:

-wsparcie inicjatyw Samorządu Uczniowskiego

-Inwestycje w wyposażenie ponadstandardowe szkoły

-wsparcie w organizacji zajęć dodatkowych, kółek olimpijskich i zainteresowań.

Cała działalność Rady Rodziców jest prowadzona w sposób całkowicie transparentny.

Działalność Rady Rodziców zależna jest od pomysłowości i zaangażowania nas: RODZICÓW.

Dlatego zapraszamy Wszystkich do współpracy.

Nasze działania możliwe są tylko dzięki Państwa wsparciu, zaangażowaniu, hojności.

Nasza hojność: to nasz wspólny sukces, aby zrealizować nasze pomysły, aby wspomóc SZKOŁĘ w jej działaniach, które są skierowane wyłącznie dla dobra NASZYCH DZIECI.

PAMIĘTAJMY, że tylko od nas rodziców, naszej hojności zależy tak wiele.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o dobrowolne wpłaty na Fundusz Rady Rodziców w NASZEJ SZKOLE.

Aby utrzymać średnie wydatki na ucznia, sugerujemy składkę w wysokości 150 ZŁ ZA CAŁY ROK SZKOLNY, to jest 15 zł miesięcznie /10 MIESIĘCY w ROKU!!!

To niewiele ,które może tak wiele.

Wpłat można dokonać:

- przelewem bankowym, odbiorca:

Rada Rodziców

przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim

nr konta

Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim

nr 62 8011 0008 0000 0035 9355 0001

w tytule "darowizna na cele oświatowe"

nazwisko i imię ucznia oraz klasa

- oraz gotówką do Pani MARII IREK w godz. 7:30-14:00.

Składki mają charakter dobrowolny.

Rozumiemy, że niektórzy rodzice nie będą w stanie opłacić całej sugerowanej kwoty, dlatego dziękujemy za każdą sumę, którą Państwo wpłacicie jednorazowo lub w ratach na konto Rady Rodziców.

Liczy się każda złotówka.

Pamiętajmy, że dobro zawsze wraca. Ci którzy mogą, niech pomogą tym którzy chcą a nie mogą.

Aktualności:

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

ROK SZKOLNY 2020/2021

PRZEWODNICZĄCA:                     

KATARZYNA ELKOSH

SEKRETARZ:                  

ANNA ŻUKOWSKA

SKARBNIK:                  

EDYTA ADAMIAK

KOMISJA REWIZJNA:

MAGDALENA PIETRZAK

DOROTA KUNISZ