Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Szkoła przyjęła imię Wojska Polskiego dla podkreślenia wieloletniej tradycji, wzajemnych więzi i współpracy z wojskiem. Jej początki związane są z inicjatywą Koła Rodzin Wojskowych. Przez kilkadziesiąt lat szkoła mieściła się na terenie Modlina Twierdzy w budynku pocarskich koszar. Duży procent uczniów stanowiły zawsze dzieci rodzin wojskowych, którzy aktywnie uczestniczyli w pracy Komitetu Rodzicielskiego. Także żołnierze byli budowniczymi nowej szkoły, pomagali w zagospodarowaniu nowej siedziby liceum, brali udział w przygotowaniu różnych uroczystości szkolnych. Usytuowanie szkoły w regionie działania wielu jednostek wojskowych (Modlin, Kazuń, Pomiechówek, Nowy Dwór Mazowiecki) i współpraca ze środowiskiem to też jeden z powodów wyboru patrona. Imię Wojska Polskiego to także podkreślenie uznania dla tradycji polskiej oświaty i jej rozkwitu w XVIII wieku.